Sholawat Kaliopak (lirik)

لَااَلَهَ اِلَّا الله #  اَلْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْن

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله # صَدِقُ الْوَعْدِالْاَمِن

Laa ilaaha illa Allah # al-malikul haqqul mubin
Muhammadur rosulullah # Shodiqul wa'dil amiin

Kaliopak banyune mili # Tekan kidul saka merapi
Tetirahe kanjeng Sunan Kali # Manunggaling kawula Gusti
Duh Gusti nyuwun ngapura # Dosa kula sing ora kira
Pangapura kang dadi tamba # Ati kula kang pada lara
Bapak ibu urip saiki # Saya abot saya nggilani
Ayo pada nyenyuwun Gusti # Mugi-mugi paring padhang ati
Para kanca kawula muda # Pada srawung sapada-pada
Aja mbeda aja rumangsa # Mbangun desa supaya mulya
Dusun kita ketiban awu # Saka watu digiling wesi
Bledug mara ditampa paru # Rina wengi kuping dibrebegi
Tandurane pada layu # mBiyen awoh saiki latu
Ayo kanca piye diramu # Supaya bumi ora dadi nesu
Kaliopak kali sing pepak # Ana Iwak ana biawak
Kabeh mau paringan Gusti # Ayo dijaga ben mahanani
Kaliopak minangka nadi # Ngurip-urip uga dadi ilham
Jangkanipun minangka margi # Anglindungi bumi Mataram
Kaliopak ibune kali # Akeh kali pada nyawiji
Anyengkuyung eyang Senapati # Tapa ngeli adeging negri
 
(klik di bawah ini untuk video sholawat kaliopak)
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

 

About the Author

You may also like these